12 Days Of Christmas

12 days of Christmas

If Sky has his own wishlist for Christmas, I’d like to post my own wishlist during the start of the 12 days of Christmas. This way, you can give me anything on this list. It would definitely make me happy! :D
Continue reading

Enjoyed this post?

Sky’s Christmas Wishlist

Since November, I have already started my wishlist but because Sky gave me his, I thought I’d share his wishlist first.

What is funny about this wishlist was because I first asked him if he had made a list already. He said he hasn’t. Then I told him that he should make his list now and start it with a “Dear Santa…” He told me, “Wala man kaya Santa!” (There’s no Santa.) Continue reading

Enjoyed this post?

37th

UP Ibalon logo

Patuloy sa pagtakbo
Saan ka papunta?
Nakangiti kang may luha sa mata
Ingay ng iyong paligid di mo napapansin
Nabibingi ka na’y umiiwas pa rin
Awit ng iyong buhay ba’t di mo awitin
Nangingimi ka bang sarili’y masalamin?
Talino mo’y bakit di mo gamitin?
Pag-aralan ang iyong damdamin
May isinisigaw ang araw sa kaniyang paglubog
Naghihintay ang bukas sa iyong pagtugon
Pagtugon…
Makiisa ka sa paglikha
Ng kasaysayan natin kaibigan
Huwag mong naising maiwan ka
Ng iyong panahon
Ng iyong panahon
IBALON! Continue reading

Enjoyed this post?